MŠ Dvořákova

COVID 19

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

Příchod do MŠ:

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID – 19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti či čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nebude vpuštěn do mateřské školy.
 • Ihned u hlavních dveří provede dospělá osoba dezinfekci rukou, která bude k dispozici za dveřmi, případně si nasadí roušku dle aktuálního nařízení Ministerstva zdravotnictví
 • Dítě bude mít vždy ve skříňce uloženou čistou roušku v sáčku pro případ nutné izolace dítěte
 • Po převlečení dohlédne dospělá osoba na důkladné umytí rukou dítěte vodou a tekutým mýdlem u umyvadla před šatnou.

 

Podezření na možné příznaky COVID – 19

 • Není povinností MŠ aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění
 • Teplota může být dítěti změřena během dne a v případě naměřené teploty nad 37°C, bude MŠ ihned kontaktovat zákonného zástupce, který dítě musí neprodleně vyzvednout
 • Pokud se příznaky vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte, bude dítěti neprodleně poskytnuta rouška, kterou má uschovanou ve své skříňce a následně bude umístěno do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace v rámci možností aktuální situace v MŠ. O této skutečnosti bude ihned informován zákonný zástupce, který si dítě neprodleně vyzvedne. Do jeho příchodu setrvává s dítětem zaměstnanec MŠ, který bude mít rovněž povinnost nasadit si roušku.
 • MŠ sama KHS nekontaktuje, pokud se jedná pouze o podezření na výskyt nákazy

covid-19. Zákonný zástupce se na dalším postupu domluví telefonicky se svým praktickým lékařem

 • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do MŠ pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení praktického lékaře)

 

Výskyt nemoci COVID-19

 • Pokud dojde k výskytu onemocnění COVID - 19, bude MŠ kontaktována patřičnou KHS, která rozhodne o následných krocích.
 •  pak neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích zákonné zástupce

 

V Ostravě, dne 27. 8. 2020                         

Bc. Calábková Andrea

                                                                                     Ředitelka MŠ

________________________________________________________________________________________

 

 

TOPlist

aktualizováno: 10.09.2020 14:16:02