MŠ Dvořákova

Dotace‚ projekty a dary

rok 2020

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz poskytl příspěvek na účelový projekt 

,,Propojení života generacemi aneb pohádky ovčí babičky (dědečka)"

částkou 15 000,- kč

 

 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz poskytl příspěvek na projekt

,,Kdo neskáče, není čech"

částkou 25 000,- kč

________________________________________________________________

2018/2019

OPERAČNÍ PROGRAM ,,VÝZKUM,VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ" - Šablony II. - MŠ

- schválená výše finančních prostředků na 2 roky - 423 052,-Kč

 

Od 1.10.2018 pokračujeme v OP VVV - Šablony II.

Z finančních prostředků je v největší míře hrazena personální podpora - školní asistent.

Další oblastí, která bude podporována a rozvíjena v naší mateřské škole je polytechnická výchova.

_____________________________________________________________

Statutární město Ostrava vyhlásilo ,,Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území SMO pro rok 2018", ve kterém jsme získali účelový neinvestiční příspěvek na realizaci projektu

,,Nadaní jsou na tahu" v celkové výši 270 000,- Kč

(financovaná činnost v Klubíku nadaných dětí)

                           1.4.2018 - 30.3.2019
______________________________________________________
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit poskytl na pohybové aktivity dětí pro naši mateřskou školu jako celoroční projekt 2019 
                       ,,Neposedné tenisky" v celkové výši 22 000,-

(odpoledne s rodiči, pasování předškoláků, cvičení s lektory, akce s pohybem, návštěva sportovních center)

_______________________________________________________________________________

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz poskytlo ze svého rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci na realizaci projektu 

             ,,Ve zdravém těle, zdravý duch" v celkové výši 25 000,-

(zařazení častějších pohybových aktivit a akcí, cvičení s lektory, rehabilitační cvičení, cviky na balančních podložkách, dechová cvičení s logopedickými pomůckami)

_______________________________________________________________________________

Ozdravný pobyt dětí v Karlově Studánce

V termínu od  14.1.-25.1.2019 se naše děti zúčastnily ozdravného pobytu v Karlově Studánce.

Projekt je podpořen Moravskoslezským krajem

a Fondem pro děti ohrožené znečištěním ovzduší statutárního města Ostravy.

 

Hlavním organizátorem projektu je

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.

 

 

 

 

________________________________________________________________________________


 

2017/2018

Statutární město Ostrava poskytlo ze svého rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci na realizaci projektu

,,Poznáváme hudební svět" v celkové výši 50 000,- Kč

(seznámení s hudbou, melodií textem,netradičními nástroji, organizace hudebních akcí)

 

 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit schválil pro naši mateřskou školu na rok 2017 účelový neinvestiční příspěvek 

,,Řeka, strom, ptáček, tráva i toto je přec Ostrava" 
v celkové výši 20 000,- Kč

(odpoledne s rodiči, návštěva farmy, pasování předškoláků, hostina pro seniory, Dvořáčkova spirála)

___________________________________________________________________________________________

 

Statutární město Ostrava vyhlásilo "Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území SMO pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018" v rámci 2. kola, ve kterém jsme získali účelový neinvestiční příspěvek na realizaci projektu                                                                                                      

" Příroda je hra" v celkové výši 500 000,- Kč.

V měsíci říjen a listopad 2017 budeme realizovat 1. část tohoto projektu - sázení rostlin, keřů a stromků.

(zvelební zahrady - zasazení zeleně, ovocných keříků, zahradní pomůcky, truhlíky, hamtový chodníček, kompostér, popisné tabule ad.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016/2017

 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz - odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit schválil pro naši mateřskou školu na rok 2016 účelový neinvestiční příspěvek

ve výši 20 000,- kč na celoroční projekt "PUTOVÁNÍ ČASEM OD JARA DO ZIMY" (společné dopolední aktivity dětí a seniorů v Domě s pečovatelskou službou, Barevný den rodiny, Rozloučení s předškoláky, podzimní Muzikohraní a 4. ročník Vánoční spirály)

 

Statutární město Ostrava poskytlo ze svého rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci na realizaci projektu "ROZHÝBEJ SVŮJ JAZÝČEK S DVOŘÁČKEM" - na rozvíjení oblasti předčtenářské gramotnosti v celkové výši 60 000,- Kč.

 

Statutární město Ostrava vyhlásilo "Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území SMO pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018", ve kterém jsme získali účelový neinvestiční příspěvek na realizaci projektu        

 "KLUB NADANÝCH DĚTÍ DVOŘÁČEK" v celkové výši 100 000,- Kč. 

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ “ŠABLONY PRO MŠ I.”

Z těchto prostředků budou hrazeny semináře a školení pro pedagogy, didaktické pomůcky pro děti, besedy s odborníky pro rodiče, sdílení zkušeností pedagogů s jiných MŠ.

Schválená výše prostředků: 291.554,- Kč 

                                  ---------------------------------------------------------------

 

2015/2016

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz - odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit schválil pro naši mateřskou školu na rok 2016 účelový neinvestiční příspěvek

ve výši 22 000,- kč.

 PROJEKTY:

1. AHOJ ŠKOLKO ! -  5 000,- Kč - realizace v červnu

2. CHODNÍČEK K BYLINKÁM 5 000,- Kč - realizace v březnu

3. KDO SI ZPÍVÁ, NEZLOBÍ - 12 000,- Kč - realizace na podzim

 

Statutární město Ostrava poskytlo ze svého rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci na realizaci projektu "S DVOŘÁČKEM DO SVĚTA POLYTECHNIKY" v celkové výši 40 000,- Kč.

 

Statutární město Ostrava vyhlásilo "Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava na vzdělávání, vědu a výzkum a talentmanagement na území SMO 2016", ve kterém jsme získali účelový neinvestiční příspěvek na realizaci projektu                                  "KLUB NADANÝCH DĚTÍ DVOŘÁČEK" v celkové výši 370 000,- Kč. 

Realizace projektu bude probíhat v měsíci září - prosinec 2016.

 

ZA VŠECHNY DOTACE DĚKUJEME!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014/2015

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz - odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit

schválil pro naši mateřskou školu na rok 2015 účelový neinvestiční příspěvek ve výši 11 000,- kč.

 PROJEKTY:

1. ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY -  5 000,- Kč - realizace v červnu

2. HURÁ ZA ZVÍŘÁTKY 6 000,- Kč - realizace v květnu

 

Statutární město Ostrava poskytlo ze svého rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci na realizaci projektu

"KAŽDÉ DÍTĚ MŮŽE BÝT ÚSPĚŠNÉ" v celkové výši 20 000,- Kč.

 

ZA VŠECHNY DOTACE DĚKUJEME!

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

2013/2014

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz - odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit schválil pro naši mateřskou školu na rok 2014 účelový neinvestiční příspěvek ve výši 22 000,-kč.

Byly schváleny tyto projekty:

1. "Šel zahradník do zahrady" - 6 000,- kč

Tato akce byla uskutečněna v dubnu 2014, byly zakoupeny nové nádoby na sadbu, zemina, sazenice rostlin, bylinek i plodů.Děti si společně se svými rodiči zahrály na zahradníky v rámci "ekologického odpoledne"(viz foto galerie). Vše, co jsme zasadili, pozorujeme během dne a těšíme se na bylinkový čaj, rajčátka i jahody.

2. "Pasování dětí na školáky" - 5 000,- kč

 Děti byly pasovány na školní zahradě ve středu 11. 6. za přítomnosti svých rodičů a příbuzných. Po splnění jednoduchého úkolu jim byla předána šerpa, kniha a pamětní balíček. Po usednutí na trůn si užily svou slavnostní chvíli.

3. "Ostrava je naše město" 11 000,- kč

Tento projekt byl realizován v září 2014.
 

Statutární město Ostrava poskytlo mateřské škole ze svého rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci na realizaci projektu „Pěstitelské práce v MŠ“ v celkové výši 10 000,-kč -.
Tento projekt bude realizován na podzim roku 2014.

 

ZA VŠECHNY DOTACE DĚKUJEME!

TOPlist

aktualizováno: 10.09.2020 14:16:02