MŠ Dvořákova

Klub nadaných dětí

LOGICKÁ OLYMPIÁDA - SOUTĚŽ

 

___________________________________________________________________

2017/2018

KLUBÍK NA DVOŘCE

Od roku 2014 spolupracuje mateřská škola Dvořákova s Mensou ČR, která sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi.

Děti z naší MŠ, které prošly krátkým testem s výsledkem IQ 120 a více navštěvují KLUBÍK NADANÝCH DĚTÍ, kde se zaměřujeme na činnosti rozvíjející logické myšlení – kvízy, experimenty, pokusy, bádání, práce s digitálním mikroskopem, robotickou včelkou BEE – BOT aj.

Testování je hrazeno z peněžních prostředků Statutárního města Ostrava, které mateřská škola získala.

 

                                                                             Těšíme se na Vás, Petra Firlová (lektorka Klubíku)

 

PREZENTACE Klubík - v úterý 24. 10. 2017 proběhla prezentace činnosti Klubíku za školní rok 2016/2017 v kinosále Světa techniky, který uspořádalo Statutární město Ostrava.

Prezentovaly se školy od mateřských po vysoké, které získaly účelový neinvestiční příspěvek na realizaci svých projektů v rámci vyhlášeného programu - "Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oboblasti technických a přírodních věd na území SMO pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018.

 

 

NTC – systém učení – „Nikola Tesla centrum“.

Jde o systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které zvyšují efektivitu využívání mozkové kapacity v dětském věku.

Tvůrce – srbský lékař Ranko Rajovič. V začátcích vytváření programu zkoušel první cviky se svým synem od 3 roku. Pokroky předčily jeho očekávání.

Proč právě věk 3 – 6 let. Klade se důraz na grafomotorický, pohyb. vývoj, na správnou výslovnost.

V oblasti rozumových funkcí převládá názor, že předškolní období není stěžejní, že se více rozvíjí v období školního věku. Ale opak je pravdou. Dle výzkumů se v předškolním období vytvářejí spoje mezi neurony (synapse), mnohem rychleji než po 7. roce a tyto jsou velmi důležité. Čím více jich je , tím lépe. Dětský mozek do 7. let zakládá 75% všech neuronových synapsí (propojů), z toho 50% vznikne dokonce do 5. let.

Proto se Mensa zapojila do projektu podpořit kvalitu předškolní péče a spolupracuje s odborníky z neurologie, psychologie a pedagogiky.

Program funguje už v několika státech – Srbsko, Maďarsko, Česká republika, Bosna a Hercegovina, Švýcarsko, Slovinsko, Itálie, Chorvatsko, Německo, Velká Británie, Amerika.

 Naše mateřská škola spolupracuje s Mensou od března 2015. Dvě paní učitelky absolvovaly školení Mensa NTC pro školky I., II. a III.

______________________________________________________________________________________

V červnu 2016 jsme získali peněžní prostředky z dotačního programu z rozpočtu Statutárního města Ostrava na projekt „Klub nadaných dětí“.

Ten byl založen v září ve školním roce 2016/2017, abychom mohli podchytit skupinu velmi nadaných dětí a poskytnout jim nadstandardní rozvoj. 

Kdo by měl zájem o bližší informace o práci s nadanými dětmi, může nás navštívit.

______________________________________________________________________________________

Během školního roku 2015/2016 podle metody NTC pracovaly starší děti v průběhu denních činností – zařazovali jsme cvičení motorických dovedností – rotační cvičení, cvičení rovnováhy, dále děti poznávaly abstraktních pojmů - vlajky států, značky aut, dopravní značky.

Také jsme uspořádali odpoledne s rodiči, kde jsme je seznámili s metodou, předvedly s dětmi, jak se s ní seznamují a pak společně plnili připravené úkoly.

Druhé odpoledne se konalo pod názvem „Zahraj si se mnou stolní hru“.

 

 

TOPlist

aktualizováno: 03.12.2018 14:30:37