MŠ Dvořákova

Stravné

ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ - odkaz na informace o zdravém stravování v naší MŠ

z Mateřské školy Špálova

Stravování

Děti jsou přijaty k celodenní docházce, tudíž mají zajištěnu celodenní stravu.

Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. Stravu zajišťuje Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace

Stravné činí:

34,- Kč            (děti do 6 let)

            37,- Kč           (děti 7 leté)

 

Přihlašování a odhlašování obědů provádí zákonný zástupce den předem do 13.00 hodin

pouze písemně – SMS 777 060 320  nebo email ms-spalova@quick.cz.

Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo pouze první den nemoci dítěte

v 11.30 hod., na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit.

Dle zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 107/2005 Sb. má dítě nárok na „dotovanou“ stravu po dobu pobytu v MŠ + první den neplánované nepřítomnosti.

V dalších dnech nepřítomnosti dítěte již na dotovanou stravu nárok nemá, pokud není odhlášeno, zákonný zástupce platí stravu v plné výši.

Dítě bez přihlášené stravy nemůže být do mateřské školy přijato.

Stravné musí být placeno včas v určeném termínu - buď převodem z účtu, kde je zadáno povolení k inkasu (27-1160050247/0100) nebo v hotovosti v den výběru, který je předem vyvěšen na nástěnce.

Rodiče si vyřizují vše, co se týká stravování, pouze se školní jídelnou, učitelky školy nejsou v těchto záležitostech kompetentní.

Opakované nezaplacení stravného v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

 

 

TOPlist

aktualizováno: 01.07.2020 14:45:36