MŠ Dvořákova

Stravné

Informace ke stravování od 1.9.2016

Ceny stravy:

Svačinka v MŠ 7,- Kč                                                                                
Polodenní strava 24, 50 Kč                            29,- Kč (děti, které dovrší ve školním roce 7 let)
Celodenní strava 31, 50 Kč                            36,- Kč (děti, které dovrší ve školním roce 7 let)

1. Úhrada stravného

Úhrada stravného je možná několika způsoby:

- 1 x měsíčně hotovostně v MŠ v den dle rozpisu, který bude vždy v předstihu vyvěšen,

- hotovostně na pokladně školní jídelny na ZŠ Gen. Píky a to denně v době školního vyučování

od 7,00 do 9,00 hod a od 11,30 do 13,45 hod.

- bezhotovostně na číslo účtu 1002184194/2700

- jako variabilní symbol platby je třeba použít evidenční číslo strávníka, který vám bude předán při první hotovostní úhradě stravného, případně vám může být sděleno telefonicky na čísle 596 612 381, 596 628 733 nebo mailem na: provoz.skola.gepiky.fms.cz@sodexo.com

v případě bezhotovostní platby je potřeba uhradit stravné na další období nejpozději do 15-tého předchozího měsíce, aby uhrazená částka byla včas připsána na evidenční konto konkrétního dítěte

2. Odhlašování obědů

- odhlášení stravy je možné vždy 1pracovní den dopředu nejpozději do 13,00 hod.,

- odhlášení je možné:

- telefonicky na čísle 596 612 381

- emailem na provoz.skola.gepiky.fms.cz@sodexo.com nebo SMS 720 002 668

V případě nemoci dítěte je možné si první den nemoci odebrat neodhlášený oběd do jídlonosiče ve stanovené výdejní době, v příslušné MŠ.

3. Cena stravného

Na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb. jsou strávníci rozděleni do cenových kategorií dle věku dosaženého v daném školním roce. Strávníci hradí pouze náklady na potraviny, které jsou stanoveny v následující výši:

Obědy 3-6 let 17,50 Kč                                                     
Obědy děti dosahující 7-mi let v daném školním roce 22,00 Kč
Ranní svačinka 7,00 Kč
Odpolední svačinka 7,00 Kč
Celodenní stravování 3-6 let 31,50 Kč/den
Polodenní stravování 3-6 let 24,50 Kč/den
Celodenní stravování děti dosahující 7-mi let v daném šk. roce 36,00 Kč/den
Polodenní stravování děti dosahující 7-mi let v daném šk. roce 29,00 Kč/den

V případě bezhotovostní platby stravného bude vždy pololetně provedeno vyúčtování stravného a případné vrácení přeplatku na účet.

TOPlist

aktualizováno: 19.07.2018 14:45:32