MŠ Dvořákova

Zápis 2018/2019

 

Zveme všechny zákonné zástupce se svými dětmi k zápisu předškolního vzdělávání do naší mateřské školy

ve ČTVRTEK 3.KVĚTNA

od 6:30 - 16:30

Přijďte i s dítětem, s vyplněnou přihláškou, potvrzenou lékařem,  občanským průkazem a rodným listem dítěte

Kritéria k přijetí a žádost o přijetí

najdete v záložce ,,KE STAŽENÍ"

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019

Ředitelka Mateřské školy Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace, správní orgán, rozhodla v souladu s §34 odst. 3, §165 odst. 2, písm. b a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na mateřské škole, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ -  REGISTRAČNÍ ČÍSLO:

 

 

 

O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení.

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ k předškolnímu vzdělávání se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 30 dnů.

Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě v MŠ (vstup do MŠ) a na webových stránkách školy po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje Žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

O přijetí bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte v mateřské škole.

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ vydává v písemné podobě do 30 dnů od zahájení správního řízení (podání Žádosti o přijetí) ředitelka školy.

 

Děti jsou přijímány podle vnitřních kritérií: viz záložka Ke stažení  "Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ".

 

 

TOPlist

aktualizováno: 25.05.2018 17:51:32