MŠ Dvořákova

Zápis 2018/2019

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

ODKAZ ZDE - VÝSLEDKY

 

 

O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení.

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ k předškolnímu vzdělávání se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 30 dnů.

Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě v MŠ (vstup do MŠ) a na webových stránkách školy po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje Žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

O přijetí bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte v mateřské škole.

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ vydává v písemné podobě do 30 dnů od zahájení správního řízení (podání Žádosti o přijetí) ředitelka školy.

 

Děti jsou přijímány podle vnitřních kritérií: viz záložka Ke stažení  "Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ".

 

 

TOPlist

aktualizováno: 17.01.2019 06:38:21