MŠ Dvořákova

Zápis 2019/2020

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019 / 2020

se koná ve čtvrtek 2. 5. 2019 od 6. 30 – 16. 30 v kanceláři mateřské školy.

 

Sebou:

* vyplněnou žádost o přijetí na rok 2019/2020, kterou si stáhnete v záložce „ke stažení“ a potvrzenou lékařem dítěte

* rodný list dítěte

* dítě, pokud nemá sourozence v MŠ

* občanský průkaz zákonného zástupce

 

Při odevzdání Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání Vám bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude Vaše žádost vedena ve správním řízení.

Následujícím dnem, tj. 3. 5. 2019 začíná lhůta pro správní řízení ve věci Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

V době od 3. 5. - 7. 5. 2019 máte právo k nahlédnutí a vyjádření se k podkladům spisu, taktéž si činit výpisky, či aby Vám správní orgán pořídil kopii spisu nebo jeho částí (dle §38 odst. 1 správního řádu).

Po tomto datu bude vydáno rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, a zveřejněno na veřejně přístupném místě: vstupní dveře do mateřské školy, web škol.

_________________________________________________________________________________

INFORMACE PRO DĚTI Z JINÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání O PRÁZDNINÁCH pro školní rok 2019

se koná ve čtvrtek 9. 5. 2019 od 6. 30 – 16. 30

 

Sebou:

* vyplněnou žádost o přijetí na prázdninový provoz na rok 2018/2019, kterou si stáhnete v záložce „ke stažení“

* ve Vaší kmenové mateřské škole si žádost necháte orazítkovat a okopírovat na něj lékařské potvrzení

* částku 219,- Kč na zaplacení úplaty na vzdělávání (mimo děti, které odchází v září 2019 do ZŠ)

* vyplněnou přihlášku ke stravování – záložka ke stažení

 

* částku na zaplacení stravného = 34,- Kč/den (37,- Kč/den –dítě , které dovršilo 7 let), vynásobíte počtem dní, které k nám bude dítě docházet

ODKAZY:

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

ŽÁDOST O PŘIJETÍ 2019

______________________________________________________________________

 

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

 

O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení.

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ k předškolnímu vzdělávání se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 30 dnů.

Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě v MŠ (vstup do MŠ) a na webových stránkách školy po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje Žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

O přijetí bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte v mateřské škole.

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ vydává v písemné podobě do 30 dnů od zahájení správního řízení (podání Žádosti o přijetí) ředitelka školy.

 

Děti jsou přijímány podle vnitřních kritérií: viz záložka Ke stažení  "Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ".

 

 

TOPlist

aktualizováno: 24.04.2019 12:51:37