MŠ Dvořákova

Zápis 2019/2020

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

ODKAZ ZDE

 

O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení.

Třídní schůzka rodičů dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2019 proběhne v pondělí 10.6.2019 v 15:30 h. ve třídě Sluníčka. Rodiče dostanou základní informace o vizi mateřské školy , stravování, poplatcích a jak připravit své dítě na vstup do mateřské školy.

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ k předškolnímu vzdělávání se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 30 dnů.

Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě v MŠ (vstup do MŠ) a na webových stránkách školy po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje Žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

O přijetí bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte v mateřské škole.

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ vydává v písemné podobě do 30 dnů od zahájení správního řízení (podání Žádosti o přijetí) ředitelka školy.

 

Děti jsou přijímány podle vnitřních kritérií: viz záložka Ke stažení  "Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ".

 

 

TOPlist

aktualizováno: 17.01.2020 16:53:54