MŠ Dvořákova

Zápis 2020/2021

Zveme Vás na zápis k 1. září 2020

dne úterý 5.5. od 6:30 - 16:00

S sebou: Rodný list dítěte

          Občanský průkaz zákonného zástupce

          Vyplněnou žádost, potvrzenou lékařem

               (viz. sekce - Ke stažení)

                Přijďte i s dítětem

________________________________________

O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení.

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ k předškolnímu vzdělávání se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 30 dnů.

Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě v MŠ (vstup do MŠ) a na webových stránkách školy po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje Žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

O přijetí bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte v mateřské škole.

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ vydává v písemné podobě do 30 dnů od zahájení správního řízení (podání Žádosti o přijetí) ředitelka školy.

 

Děti jsou přijímány podle vnitřních kritérií: viz záložka Ke stažení  "Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ".

 

 

TOPlist

aktualizováno: 24.03.2020 16:18:06