MŠ Dvořákova

Zapojte se...

ZPRÁVA PRO VÁS

Ve středu 3. 10. se uskutečnila první schůzka se zástupci rodičů,

kteří byli představeni na třídních schůzkách:

 

Třída Koťátka – p. Musilová a p. Vondrová

Třída Sluníčka – p. Lišková a p. Kozielová (omluvena)

 

Program schůzky:

  1. Vize mateřské školy – v brzké době bude umístěna

                                             na webových stránkách MŠ

  1. Akce na podzimní a zimní období
  • odpolední výlet s rodiči do lesa
  • spolupráce se ZŠ Matiční – dramatický a hudební kroužek
  • vystoupení sboru v Petřkovicích – 23. 11. v 10 hodin
  • mikulášské dopoledne pro děti – 6. 12. – vystoupení dětí ze ZŠ Matiční + zajištění postav Mikuláše, čerta a anděla z řad rodičů
  • 5. ročník vánoční Dvořáčkovy spirály – 11. 12. od 15. 30 –

spolupráce s rodiči

  • možnost informovat veřejnost o akcích MŠ prostřednictvím novin Centrum

 

Maminky navrhovaly pro lepší komunikaci s Vámi,

zasílat nové informace emailem nebo přes aplikaci WHATSAPP.

Abyste byli informováni, je třeba napsat ve svých třídách

do připravených seznamů email nebo telefon,

který pak předáme zástupcům rodičů.

 

Děkuji všem maminkám za účast na schůzce, která byla velice příjemná a vedla ke konkrétním krokům ve spolupráci s Vámi.

 

                                                                           Bc. Calábková Andrea

                                                                                     ředitelka MŠ

__________________________________________________________________

 

„OTVÍRÁME“ MATEŘSKOU ŠKOLU RODIČŮM

 

Je samozřejmostí, že se rodiče a ostatní příbuzní mohou účastnit všech akcí, které jsou mateřskou školou připraveny a organizovány – třídní schůzky, odpolední akce se svými dětmi, besedy pro rodiče aj.

Od září 2017 jsme otevřeli také jiným aktivitám.

Rodiče mají možnost kdykoli po domluvě s p. učitelkou přijít během dne do třídy a zapojit se do vzdělávání svých dětí. Mohou být nápomocni při aktivitách v koutcích, pomoci při přípravě těchto aktivit, zahrát si s dětmi hru, zkrátka účastnit se všeho, co se odehrává během den.

Zákonní zástupci se mohou podílet na rozvoji svého dítěte, sledovat jeho sebeobslužné dovednosti, rozvíjení komunikace mezi vrstevníky, vytváření vzájemných sociálních vztahů.

U svých starších dětí mohou zjišťovat, v jakých oblastech se připravují na vstup do základní školy.

PŘIJĎTE POZOROVAT A SLEDOVAT ÚSPĚCHY I NEZDARY SVÉHO DÍTĚTE,

DVEŘE JSOU OTEVŘENÉ!

 
TOPlist

aktualizováno: 16.11.2018 18:23:42