Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

MŠ Dvořákova

Zapojte se...

ZPRÁVA PRO VÁS

Ve středu 3. 10. se uskutečnila první schůzka se zástupci rodičů,

kteří byli představeni na třídních schůzkách:

 

Třída Koťátka – p. Musilová a p. Vondrová

Třída Sluníčka – p. Lišková a p. Kozielová (omluvena)

 

Aktuální informace Vám zasílají na Vaše uvedené emaily

 

Děkuji všem maminkám za účast na schůzce, která byla velice příjemná a vedla ke konkrétním krokům ve spolupráci s Vámi.

 

                                                                           Bc. Calábková Andrea

                                                                                     ředitelka MŠ

__________________________________________________________________

 

„OTVÍRÁME“ MATEŘSKOU ŠKOLU RODIČŮM

 

Je samozřejmostí, že se rodiče a ostatní příbuzní mohou účastnit všech akcí, které jsou mateřskou školou připraveny a organizovány – třídní schůzky, odpolední akce se svými dětmi, besedy pro rodiče aj.

Od září 2017 jsme otevřeli také jiným aktivitám.

Rodiče mají možnost kdykoli po domluvě s p. učitelkou přijít během dne do třídy a zapojit se do vzdělávání svých dětí. Mohou být nápomocni při aktivitách v koutcích, pomoci při přípravě těchto aktivit, zahrát si s dětmi hru, zkrátka účastnit se všeho, co se odehrává během den.

Zákonní zástupci se mohou podílet na rozvoji svého dítěte, sledovat jeho sebeobslužné dovednosti, rozvíjení komunikace mezi vrstevníky, vytváření vzájemných sociálních vztahů.

U svých starších dětí mohou zjišťovat, v jakých oblastech se připravují na vstup do základní školy.

PŘIJĎTE POZOROVAT A SLEDOVAT ÚSPĚCHY I NEZDARY SVÉHO DÍTĚTE,

DVEŘE JSOU OTEVŘENÉ!

 
TOPlist

aktualizováno: 22.07.2019 17:50:56