MŠ Dvořákova

COVID 19

HYGIENICKÁ PRAVIDLA OD 4. 1. 2021

 

  1. Do budovy doprovází dítě pouze 1 dospělá osoba s rouškou.
  2. Do prostoru šatny bude umožněn vstup max. 5 dospělým osobám +  

         jejich dětem. Pokud bude naplněn povolený limit, provozní   

         zaměstnanci Vás upozorní přes kamerový systém a v tomto případě  

         vyčkáte venku (ráno, v poledne i odpoledne).

  1. Ihned u hlavních dveří provede dospělá osoba i dítě desinfekci rukou,   

         která je k dispozici za dveřmi, případně si dospělá osoba nasadí

         rukavice, které budou rovněž k dispozici.

  1. Po převlečení dohlédne dospělá osoba na důkladné umytí rukou  

         dítěte vodou a tekutým mýdlem u umyvadla před šatnou.

  1. Dítě předává dospělá osoba učitelce u třídy, nevchází do ní.
  2. Při vyzvedávání po obědě i odpoledne dospělí nevchází do tříd,

je nutné dodržovat odstupy 2 m.

  1. Teplota bude měřena průběžně během dne.

 

 

 

PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID – 19

 

  1. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID – 19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti či čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí vstoupit do mateřské školy. Děti s těmito příznaky nebudeme ráno přijímat.

 

  1. Pokud dítě vykazuje během dne některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno s rouškou, kterou musí mít v uzavíratelném sáčku ve své skříňce, do předem připravené samostatné místnosti a budeme kontaktovat zákonného zástupce s požadavkem na okamžité vyzvednutí dítěte.

aktualizováno: 13.06.2021 19:48:52