MŠ Dvořákova

Koťata

TŘÍDA KOŤata

HARMONOGRAM DNE:

6:30 - 8:15 scházení dětí, hry, individuální práce s dětmi

8:15 – 9:10 ranní kruh, pohybová aktivita, svačina

9:10 - 9:45 individuální, skupinová a frontální práce, volná a řízená aktivita

9:45 - 11:50 příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:50 - 12:15 příprava na oběd, oběd

12:15 - 14:15 hygiena, odpočinek dětí, klidové činnosti

14:15 - 14:45 vstávání, hygiena, svačina

14:45 - 16:30 zájmové činnosti, individuální a skupinová práce

  • V průběhu celého dne je zajištěn PITNÝ REŽIM

  • V průběhu celého dne poskytuje učitelka dětem základní péči, respektuje spontánní činnosti a pedagogicky řídí vzdělávací proces ve třídě

  • Harmonogram je pružný, učitelky mají možnost reagovat na aktuální potřeby a možnosti, dle potřeby a možnosti, dle potřeby si jej mohou přizpůsobit

  • Denně jsou zařazovány pohybové aktivity v interiéru či exteriéru školy

  • Dětem je během dne umožněna rovnoměrně řízená i spontánní aktivita

  • Učitelky vytvářejí prostor pro individuální přístup k dětem a respektují soukromí dítěte

aktualizováno: 08.07.2021 15:32:09