MŠ Dvořákova

Nadstandartní aktivity

Ve školním roce 2020-2021 nabízíme rodičům
tyto aktivity 
pro děti:

Z DŮVODU SITUACE COVID 19, MOMENTÁLNĚ NEPROBÍHÁ AKTIVITA

,,LOGO S RODIČI" A ,,CVIČENÍ V HALE TATRAN"

 

KLUB NADANÝCH DĚTÍ  - ,,ZVÍDÁLEK"                pondělí

(5-6 let)

Děti, které prošly testováním Mensa a psychologem p. Gavlasem, dále rozvíjejí své nadání, logické myšlení a zvídavost -  využívají k tomu velké množství pomůcek, dělají pokusy, zkoumají, pracují s digitálním mikroskopem

ŠACHY ve spolupráci SVČ Korunka           pondělí

(4,5-6let)

Děti si osvojují základní pravidla a strategie šachu, rozvíjí své IQ, pěstují kritické, kreativní a originální myšlení. Učí se myslet logicky a efektivně, vybírat ,,nejlepší" volbu z velkého množství možností.

POHYBOVÝ KROUŽEK          pondělí

Pohyb s náčiním, překážkové dráhy, jógové prvky, pohybové hry, učení názvosloví při rozcvičce.

Děti si vytvářejí kladný vztah k pohybu.

ANGLIČTINA                                        úterý          

(4,5 – 6 let)                                                                                  

Děti se seznamují nenásilnou formou pomocí hry s cizím jazykem. 

 

PĚVECKÝ SBOR         ,,DVOŘÁČEK"        středa                       

(4 – 6 let)                                                                                      

 Děti jsou vedeny ke správnému dýchání, rytmizaci, práci s hlasem. Písně doprovázejí na různé Orffovy  nástroje. Vystupují na akcích MŠ a města Ostravy.

 

METODA DOBRÉHO STARTU  ,,Školáček"     čtvrtek  (sudý týden)

Příprava předškolních dětí na školu

 

LOGO S RODIČI     čtvrtek (lichý týden)

Logopedická cvičení dítěte s rodičem

 

 

Cvičení v hale Tatran třída Koťata - dopoledne (lichý týden v pátek 9.00-10.00),

 

 

 

aktualizováno: 13.06.2021 19:48:52