MŠ Dvořákova

Náš tým

  ANDREA CALÁBKOVÁ

                                                                    ředitelka MŠ, učitelka - třída Koťata

Ředitelkou MŠ jsem od roku 2014, s dětmi pracuji přes 30 let. Stále mě dokáží něčím překvapit a inspirovat.

Mám ráda hudbu a zpěv a také ji předávám dětem. Relaxuji v rodinném kruhu, s knihou nebo vychutnáváním dobré kávičky na sluníčku.

Profesní portfolio: 

Kvalifikační studium pro ředitele škol 
Mensa NTC Learning I., II., III. 
Vzdělávací program – Metoda dobrého startu

Tvořivá hra a její začlenění do ŠVP

Inovujeme portfolio dítěte
Jak na individualizaci v MŠ

Podporujeme nadané děti pro budoucnost

Primární logopedická prevence

Rozvoj předčtenářské gramotnosti

Vzdělávací systém YAMAHA – Robátka

                                                  - Rytmické krůčky

                                                   - První krůčky k hudbě

- další semináře k výchovně – vzdělávací práci s dětmi  

 

_____________________________________________________________________

    SIMONA ZÁVODNÁ

                                              učitelka - třída Koťata

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Odrách 2011-2015. Poté jsem absolvovala kurz angličtiny, se kterou dále pokračuji v zájmovém kroužku předškolní angličtiny v MŠ.

Od dětství jsem si přála být p. učitelkou a tento sen se mi splnil. Baví mě, že je každý den má práce kreativní a moc mě těší, že mohu učit děti základům do života.

Ve svém volném čase ráda chodím na hory, navštěvuji kulturní akce, cestuji – ráda poznávám nová místa nebo mě můžete potkat v jedné z několika ostravských kaváren s výběrovou kávou.

Profesní portfolio:

Primární logopedická prevence pro učitelky běžných tříd v MŠ a ZŠ

Rozvoj předčtenářské gramotnosti dětí v praxi MŠ

Angličtina pro předškolní děti v praxi

Začleňování výuky cizího jazyka do výchovně vzdělávacího procesu v MŠ

Jak na individualizaci v MŠ

Spolupráce MŠ s rodinou dítěte

______________________________________________________________________

  MICHAELA ADAMCOVÁ

                                                  učitelka  - třída Sluníčka

Vystudovala jsem VOŠ sociální v Ostravě a Univerzitu J.A. Komenského v Praze.

Práce s dětmi mne velmi baví a naplňuje.

Ve volném čase nejraději chodím po horách a běhám.

______________________________________________________________________

    JITKA ŽÍDKOVÁ

                                                                   učitelka - třída Sluníčka 

Mám vystudovánu Střední pedagogickou školu v Krnově, 1985-1989. Řadu let jsem pracovala s nejmenšími dětmi, kde jsem se cítila nejlépe. Jako paní učitelka se snažím využít veškerých dosavadních znalostí a zkušeností k tomu, abych dětem vytvořila příjemné prostředí, kde se budou cítit bezpečně a šťastně.

Ráda zpívám, hraji na housle a klavír a relaxuji na ranči, obklopena přírodou a koníčky.

 

Profesní portfolio:

Celoroční vzdělávání pedagogů v oblasti ekologické výchovy dětí

Minimum speciálně pedagogicko-psychologického poradenství pro učitelky mateřských škol

Determinanty práce s dvouletými dětmi v MŠ

„Jak si poradit s nekázní dětí“

 

„Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy“

_____________________________________________________________________________

PETRA URUBOVÁ

                                                                 Administrativní pracovnice 

 

______________________________________________________________________

   HELENA ZOUBKOVÁ

                                                   pracovnice ve výdejně stravy + uklízečka                            

______________________________________________________________________

        ŠÁRKA KUČEROVÁ

                                                 uklízečka

 

aktualizováno: 08.07.2021 15:32:09