MŠ Dvořákova

Sluníčka

TŘÍDA SLUNÍČKA

HARMONOGRAM DNE:

6:30 -  8:55      ranní blok (scházení dětí, hry, individuální práce s dětmi, komunitní kruh, pohybová                             aktivita)

8:15 – 8:55      svačina

8:55 – 9:45     dopolední blok (individuální, skupinová a frontální práce - volná a řízená aktivita)

9:45 - 11:15     příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:15 -  12:30     příprava na oběd, oběd

12:30 -  14:10     hygiena, odpočinek dětí, klidové činnosti

14:10  - 14:45     vstávání, hygiena, svačina

14:50  - 16:30     odpolední blok (zájmové činnosti, individuální a skupinová práce)

 

- V průběhu celého dne je zajištěn PITNÝ REŽIM
 

- V průběhu celého dne poskytuje učitelka dětem základní péči, respektuje spontánní činnosti a pedagogicky řídí vzdělávací proces ve třídě
 

- Harmonogram je pružný, učitelky mají možnost reagovat na aktuální potřeby a možnosti, dle potřeby a možnosti, dle potřeby si jej mohou přizpůsobit
 

- Denně jsou zařazovány pohybové aktivity v interiéru či exteriéru školy
 

- Dětem je během dne umožněna rovnoměrně řízená i spontánní aktivita
 

- Učitelky vytvářejí prostor pro individuální přístup k dětem a respektují soukromí dítěte

 

aktualizováno: 08.07.2021 15:32:09