MŠ Dvořákova

Třídy

- vzdělávání je organizováno celodenně ve dvou třídách
- v každé třídě pracují dvě učitelky
- vzdělávání je charakterizováno rovinami: plánovací, realizační a výsledkovou (hodnotící)

 

   Ve třídě Koťata jsou zařazeny děti starší a předškoláci v počtu 25, zaměření směřuje k        prohlubování poznatků, zkušeností, vědomostí a dovedností dětí, získání kompetencí                předcházející k nástupu do základní školy, využívá individuálního přístupu,

    skupinové činnosti, seznamování se širším okolím školy a společnosti

                                     UČITELKY:  Bc. Andrea Calábková, Simona Závodná

 

 

     Ve třídě Sluníčka jsou zařazeny děti nejmladší v počtu 25, zaměřena je na adaptaci dětí,        získávání základů kompetencí k učení, seznamování s prostředím mateřské školy, zahájením     kooperace, je využíváno situačního učení, prožitků a činností dětí k zahájení vzdělávání

           UČITELKY:   Michaela Adamcová, Jitka Žídková

aktualizováno: 08.07.2021 15:32:09