MŠ Dvořákova

Aktuality

POSTUP K ZÁPISU - ODKAZ

 

______________________________________________________

PODMÍNKY PŘI OTEVŘENÍ MŠ OD 12. 4. 2021

PRO KOHO JE MŠ OTEVŘENA

 • Pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné
 • Pro děti od 3 – 5 let, které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání v naší MŠ a jejichž rodiče (alespoň jeden), pracují v Integrovaném záchranném systému.

 

      Tato výjimka se vztahuje na profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogické pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů, o příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1
 • další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

PŘÍSLUŠNOST K VYBRANÝM PROFESÍM ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DOLOŽÍ ŠKOLE POTVRZENÍM ZAMĚSTNAVATELE.

TESTOVÁNÍ DĚTÍ

 • Děti se testují 2x týdně (pondělí a čtvrtek), test provádí zákonný zástupce   s dohledem zaměstnance mateřské školy.
 • Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do mateřské školy.
  Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. Je nutné příchod dítěte den předem nahlásit na email (dvorkaobedy@seznam.cz), abychom byli na testování připraveni.

Netestované dítě nesmí vstoupit do MŠ, proto prosím zazvoňte, nahlaste se

a vyčkejte před vchodem na příchod zaměstnance MŠ.

NEMUSÍ SE TESTOVAT:

 • Děti, které doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní – nutné předložit. Pokud nebude předloženo, musí být dítě testováno.
 • Děti, které “byly na testech” v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin – nutné předložit.

Pokud nebude předloženo, musí být dítě testováno.

KDE TESTUJEME:

 • Ve výše uvedené dny budete přicházet do budovy MŠ zadním vchodem (doprovod pouze 1 dospělou osobou).
 • U vchodu Vás bude zaměstnanec školy informovat o postupu při testování dítěte.

 odkaz na instruktážní video

Test dítěti provede zákonný zástupce a vyčká až do výsledku testu (cca 15 min).

Je nutné, abyste s dětmi přišli nejpozději do 8. 15 hodin.

 

POZITIVNÍ DÍTĚ:

 • při pozitivním výsledku odchází zákonný zástupce s dítětem domů a neprodleně informuje telefonicky dětského lékaře
 • mateřská škola vystaví dítěti potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu.

 

V  v Ostravě, dne 8. 4. 2021                         

                                                                                  

                       Bc. Calábková Andrea

                                                                                         Ředitelka MŠ

___________________________________________________________________

MŠ V DOBĚ LOCKDOWNU -  PREZENTACE (ODKAZ)

______________________________________________________

USNESENÍ VLÁDY ČR O PRODLOUŽENÍ UZAVŘENÍ MŠ

ODKAZ

_____________________________________________________

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠK. ROK 2021-2022

Informace - zde

 

______________________________________________________

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V NAŠÍ MŠ 1.-16.7. 2021

ODKAZY NA BLIŽŠÍ INFORMACE (klikněte):

Přehled prázdninového provozu jednotlivých MŠ

Informace pro naše rodiče

Informace pro rodiče jiných MŠ

 

PŘIHLÁŠKU A ŽÁDOST NALEZNETE V SEKCI ,,KE STAŽENÍ"

 

_______________________________________________________________

NEJEN PRO DISTANČNÍ VÝUKU:

(klikni na čísla-odkazy)

CVIČENÍ : 1.  / 2. / 3.

TVOŘENÍ: 1. / 2. / 3.

PÍSNĚ: 1. / 2. / 3.

HRY: 1. / 2. / 3.

POKUSY: 1. / 2. / 3.

 

JAKO BONUS PEČENÍ S NAŠÍM TONÍKEM U. :)

DRACI V HRNCI

 

____________________________________________

POZOR - ZMĚNA VE VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ NA OŠETŘOVNÉ

 ODKAZ (bod č.7)

_____________________________________

INFORMACE K UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Na základě rozhodnutí vlády České republiky dochází k uzavření mateřských škol od 1. 3. – 21. 3. 2021 z důvodu prevence nebezpečí vzniku a šíření onemocnění COVID-19 a jeho mutací.
V příloze č. 1 jsou uvedeny kontakty na náhradní mateřské a základní školy,         na které se můžete v případě potřeby obracet.
 
V příloze č. 2 jsou uvedeny profese, pro které jsou tyto MŠ a ZŠ otevřeny.
 
V příloze č. 3 – Usnesení vlády České republiky
 
----------------------------------------------------------------------------------------------

OD LEDNA 2021 DOCHÁZÍ K TĚMTO ZMĚNÁM:

administrativní pracovnice – Petra Urubová

Úřední hodiny k platbám v kanceláři školy

 

Pondělí       6. 30 – 7. 45

Středa      12. 15 – 16. 30

 

Na základě Vámi odhlášené stravy bude zodpovídat za komunikaci s vedoucí jídelny MŠ Špálova k 1. 1. 2021 místo administrativní pracovnice, jak tomu bylo doposud, p. Zoubková, která zajišťuje výdej stravy v naší MŠ.

 

Nový email k odhlašování stravy dvorkaobedy@seznam.cz

(na tento email prosím odhlašujte stravu již na leden) nebo je stále možné přes aplikaci „Naše MŠ“

 

 • Vyřizování záležitostí s administrativní pracovnicí

info.msdvorakova@seznam.cz

 

 • Vyřizování záležitostí s ředitelkou přes email

ms-dvorakova@seznam.cz

 

__________________________________________________________________

HYGIENICKÁ PRAVIDLA OD 4. 1. 2021

 

 1. Do budovy doprovází dítě pouze 1 dospělá osoba s rouškou.
 2. Do prostoru šatny bude umožněn vstup max. 5 dospělým osobám +  

         jejich dětem. Pokud bude naplněn povolený limit, provozní   

         zaměstnanci Vás upozorní přes kamerový systém a v tomto případě  

         vyčkáte venku (ráno, v poledne i odpoledne).

 1. Ihned u hlavních dveří provede dospělá osoba i dítě desinfekci rukou,   

         která je k dispozici za dveřmi, případně si dospělá osoba nasadí

         rukavice, které budou rovněž k dispozici.

 1. Po převlečení dohlédne dospělá osoba na důkladné umytí rukou  

         dítěte vodou a tekutým mýdlem u umyvadla před šatnou.

 1. Dítě předává dospělá osoba učitelce u třídy, nevchází do ní.
 2. Při vyzvedávání po obědě i odpoledne dospělí nevchází do tříd,

je nutné dodržovat odstupy 2 m.

 1. Teplota bude měřena průběžně během dne.

 

 

 

PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID – 19

 

 1. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID – 19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti či čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí vstoupit do mateřské školy. Děti s těmito příznaky nebudeme ráno přijímat.

 

 

 1. Pokud dítě vykazuje během dne některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno s rouškou, kterou musí mít v uzavíratelném sáčku ve své skříňce, do předem připravené samostatné místnosti a budeme kontaktovat zákonného zástupce s požadavkem na okamžité vyzvednutí dítěte.

 

_________________________________________________________________________________

Rozhovor Martiny Kociánové: Martin Jan Stránský:

Pozor, IQ dětí se snižuje. A mohou za to sociální sítě

ODKAZ

________________________________________________

Vážení rodiče, 

máte možnost si v naší knihovničce (před šatnou dětí) vypůjčit odbornou literaturu o výchově a vzdělávání dětí či dětskou knihu - pohádky.

Doba vypůjčení je 14 dní. Prosím, zapište se do sešitu v knihovně. (pravidla vypůjčení viz plakát u umyvadla)

_______________________________________________

 

PŘIJĎTE MEZI NÁS

Z DŮVODU SITUACE COVID 19 SE DO ODVOLÁNÍ

TATO MOŽNOST NEPOSKYTUJE

Rodiče mají možnost kdykoli po domluvě s p. učitelkou přijít během dne do třídy a zapojit se do vzdělávání svých dětí. Mohou být nápomocni při aktivitách v koutcích, pomoci při přípravě těchto aktivit, zahrát si s dětmi hru, zkrátka účastnit se všeho, co se odehrává během den.

Zákonní zástupci se mohou podílet na rozvoji svého dítěte, sledovat jeho sebeobslužné dovednosti, rozvíjení komunikace mezi vrstevníky, vytváření vzájemných sociálních vztahů.

U svých starších dětí mohou zjišťovat, v jakých oblastech se připravují na vstup do základní školy.

PŘIJĎTE POZOROVAT A SLEDOVAT ÚSPĚCHY I NEZDARY SVÉHO DÍTĚTE,

DVEŘE JSOU OTEVŘENÉ!

________________________________________________________

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz schválilo
1. ročník participativního rozpočtuNáš obvod“. 
 
Návrhy projektů mohou podávat jen fyzické osoby, které chtějí nějakým způsobem zlepšit prostředí městského obvodu.
 
Pravidla (odkaz)
Plakát č. 1 (odkaz)
Plakát č. 2 (odkaz)
 
_________________________________________________________________________________
 
 

 

ODKAZY NA PREZENTACE

 

 

ZVÍDÁLEK

______________________________________________

aktualizováno: 12.04.2021 12:38:07